Objektif

OBJEKTIF LAMAN KELUARGA1) Untuk menyediakan satu sumber yang mana maklumat berkenaan keluarga boleh disimpan dengan selamat.


2) Bertindak sebagai kaedah penyaluran maklumat dan perkhidmatan kepada ahli keluarga tersebut dan pengguna lain yang mengakses laman web blog ini.


3) Berperanan sebagai pemberi kemudahan untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara ahli yang berdaftar.


4) Perkhidmatan dan penyaluran maklumat yang telus akan mewujudkan kesepakatan dan kesepaduan sesama keluarga dengan lebih selesa, sejahtera dan ceria.
Powered by Blogger.